4 Dingen

Er zijn 4 zaken waar je niet kan op terugkomen:
De steen … nadat hij werd gegooid
Het woord … nadat het gesproken werd
De mogelijkheid … nadat je het verloor
De tijd … nadat het voorbij is