Aeon Labs Sirene

Deze sirene is een welkome aanvulling op alles. Want hoeveel maal heb ik al niet gedacht hoe ik iets duidelijk kon maken aan mezelf. Laat ik de IP-telefoons rinkelen, laat ik een smsje doorsturen, een lamp flikkeren.

Met deze sirene kan je meerdere geluiden laten horen, wat het op zich wel leuk maakt om zo een onderscheid te kunnen maken tussen bv een brandalarm, een waterlek, inbraak… Zo is de paniek al iets minder als je weet waar je naar moet zoeken, niet?

Algemeen

 1. Fabrikant Aeon
 2. Model SIREN GEN5
 3. Functies Sirene
  5 Verschillende geluiden
  3 Verschillende geluidniveaus
  Versterken van netwerk
  Ingebouwde batterij bij stroomuitval
 4. Handleiding
  AeonLabsSirene.pdf (1.5 MB)
 5. Pro’s Handig voor verschillende waarschuwingen (brand, water, alarm…)
 6. Contra’s Moeilijk om de verschillende geluiden en niveaus te sturen.

Verschillende geluiden

De verschillende geluiden en geluidsterkte kan je aanspreken dmv een parameter te wijzigen. Het probleem dat ik ondervond was dat je de decimale nummers moet gebruiken, en overal krijg je de hexadecimale tekens te zien. Bij deze een kort lijstje van de verschillende geluiden en volumes.

Het eerste HEX nummertje is het gelijk, het derde is het volume.

Description HEX Decimal
Sound1_MaxDB 103 259
Sound2_MaxDB 203 515
Sound3_MaxDB 303 771
Sound4_MaxDB 403 1027
Sound5_MaxDB 503 1283
Sound1_MidDB 102 770
Sound2_MidDB 202 514
Sound3_MidDB 302 770
Sound4_MidDB 402 1026
Sound5_MidDB 502 1282
Sound1_LowDB 101 257
Sound2_LowDB 201 513
Sound3_LowDB 301 769
Sound4_LowDB 401 1025
Sound5_LowDB 501 1281

Openhab instellingen

TestScenario in openhab

Aan de hand van volgende instellingen, zou je in staat moeten zijn om de verschillende tonen en volumes te horen. Let erop dat je ook de rule aanmaakt, want anders stopt de sirene niet.

Items

Number Siren01_Set “Atelier Sirene >>> [%d]” (persist)
Number Siren02_Set “Lower Siren Sound [%d]” (persist)
Number Siren01_Sound “Upper Siren Sound [%d]” (persist) {zwave=“910:command=configuration,parameter=37”}
Number Siren02_Sound “Lower Siren Sound [%d]” (persist) {zwave=“911:command=configuration,parameter=37”}

Sitemap

Selection item=Siren01_Set mappings=[259=“Sound1_MaxDB”,515=“Sound2_MaxDB”,771=“Sound3_MaxDB”,1027=“Sound4_MaxDB”,1283=“Sound5_MaxDB”,258=“Sound1_MidDB”,514=“Sound2_MidDB”,770=“Sound3_MidDB”,1026=“Sound4_MidDB”,1282=“Sound5_MidDB”,257=“Sound1_LowDB”,513=“Sound2_LowDB”,769=“Sound3_LowDB”,1025=“Sound4_LowDB”,1281=“Sound5_LowDB”]
Selection item=Siren02_Set mappings=[259=“Sound1_MaxDB”,515=“Sound2_MaxDB”,771=“Sound3_MaxDB”,1027=“Sound4_MaxDB”,1283=“Sound5_MaxDB”,258=“Sound1_MidDB”,514=“Sound2_MidDB”,770=“Sound3_MidDB”,1026=“Sound4_MidDB”,1282=“Sound5_MidDB”,257=“Sound1_LowDB”,513=“Sound2_LowDB”,769=“Sound3_LowDB”,1025=“Sound4_LowDB”,1281=“Sound5_LowDB”]

rules

// Set siren 1 sound
rule “Siren01_Andergeluidje”
when
Thread::sleep(3000)
Item Siren01_Set received command
then
Siren01_Sound.sendCommand(receivedCommand)
Siren01.sendCommand(OFF)
logInfo(“SIREN”, “Updated Upper Siren Sound”)
end

// Set siren 2 sound
rule “SetLowerSirenSound”
when
Item Siren02_Set received command
then
Thread::sleep(3000)
Siren02_Sound.sendCommand(receivedCommand)
Siren02.sendCommand(OFF)
logInfo(“SIREN”, “Updated Lower Siren Sound”)
end

Alarm triggeren
Met volgend scriptje kan je een sirene laten triggeren. Dit alarm kan dan uitgezet worden aan de hand van bv je telefoon, een toetsencombinatie of je wacht de duurtijd af.

Openhab instellingen

items

/* Aeon Labs Siren - set sound and activate*/
Number Lower_Kitchen_Siren_Number “Kitchen Siren” (persist,gAllSirensSet) { zwave=“5:command=configuration,parameter=37” }
Number Upper_Hall_Siren_Number “Upper Hall Siren” (persist,gAllSirensSet) { zwave=“12:command=configuration,parameter=37” }

/* Aeon Labs Siren - switch to turn off sirens*/
Switch Lower_Kitchen_Siren_Switch “Kitchen Siren” (persist,gAllSirensSwitch) { zwave=“5:command=switch_binary” }
Switch Upper_Hall_Siren_Switch “Upper Hall Siren” (persist,gAllSirensSwitch) { zwave=“12:command=switch_binary” }

rules

// Alarm System Active Action
rule "rAlarmActivated"
when
Item gMotionSensors changed from CLOSED to OPEN or
Item gDoorSensors changed from CLOSED to OPEN
then
{
if (AlarmSysStatus.state == 2 && gMotionSensors.state == OPEN)
{
logInfo(“Security”, “SECURITY: ARMED-AWAY Motion Intrusion Detected!”)
gAllLights.sendCommand(ON)
Thread::sleep(3000)
gAllSirensSet.sendCommand(259)
Thread::sleep(1200000)
gAllSirensSwitch.sendCommand(OFF)
}
if (AlarmSysStatus.state == 2 && gDoorSensors.state == OPEN)
{
logInfo(“Security”, “SECURITY: ARMED-AWAY Door Intrusion Detected!”)
gAllLights.sendCommand(ON)
Thread::sleep(3000)
gAllSirensSet.sendCommand(259)
Thread::sleep(1200000)
gAllSirensSwitch.sendCommand(OFF)
}
if (AlarmSysStatus.state == 3 && gDoorSensors.state == OPEN)
{
logInfo(“Security”, “SECURITY: ARMED-STAY Door Intrusion Detected!”)
gAllLights.sendCommand(ON)
Thread::sleep(3000)
gAllSirensSet.sendCommand(259)
Thread::sleep(1200000)
gAllSirensSwitch.sendCommand(OFF)
}
}}}}
end