Checkpoint; Client 227 Intrusion Attack

Probleemomschrijving: potential Client 227 Intrusion Attack
Reden: Een bug van checkpoint.?‘227’ gevolgd door een blanco karakter is geen EOL (End of Line) en wordt gewijzigd naar ‘22_’.
Oplossing: Wijzig volgende zaken op de SmartCenter.

Open het bestandje

$fwdir/lib/ftp.def

Zoek volgende regel

#define FTP_CHECK_ARGS (FTP_NO_CLIENT_227)