Cirkel van invloed en betrokkenheid

Definieer waar je energie in kan en wil stoppen…
Tijdens een werkshop heb ik kennis leren maken met ‘circle of influence’. Was een mooie uitleg dat je de focus moet leren leggen op zaken waar je ertoe kan doen… Is de moeite om er eventjes bij stil te staan…