Cisco; SIP Phones 79xx

Het moeilijkste (lees vervelendste) van cisco telefoons te willen gebruiken op een ‘open-source’ server is hun OS (hun flash). Deze draaien namelijk standaard geen SIP.

Hoe moet je een telefoon converteren naar SIP?

Zorg ervoor dat je de nodige firmware bestanden bezit

Zo zal je moeten beschikken over de nodige SIP images, alsook over de bestanden die je nodig hebt voor de upgrade. Deze bestanden kan je verkrijgen bij je CISCO telefoonverdeler. De bestanden zijn de volgende:

OS79XX.TXT, dit bestandje vertelt je welke versie van firmware je telefoon moet laden.
SipDefault.cnf, dit bestandje zijn de standaard instellingen voor elke telefoon. Meestal vind je hier de pbx-server instelling ed terug.
SIP001A2F336152.cnf, in dit bestandje vind je de informatie terug die specifiek voor 1 telefoon geldt. Het nummer 001A2F336152 (laatste 12 karakters) in de bestandsnaam is het eigenlijke MAC-adres van de telefoon.

Het SIP image that wij gebruiken bevat volgende bestanden:

OS79XX.TXT
P0S3-08-2-00.sb2
P0S3-08-2-00.sbn
P0S3-08-2-00.loads
P0S3-08-2-00.bin

Ben je op zoek naar enkele SIP versies? Probeer dan hier even radiotwenterand.nl/~graver/cisco

Zorg ervoor dat je een TFTP server draaien hebt
U kan gelijk welke TFTP software gebruiken, doch het best is dat je dit draait op de server waar je de telefooncentrale zal plaatsen.
Installeer de TFTP server. Zorg ervoor dat je in de opties instelt waar de telefoon de SIP bestanden zal kunnen vinden.
Configureer de server zo dat de ‘Read Request BEhaviour’ staat op 'Give all Files withou prompt before giving file". Dit zorgt ervoor dat alles correct zal gekopieerd worden.
Configureer uw DHCP server zo dat u telefoon de TFTP server vindt
In de instellingen van uw DHCP server kan je het IP-adres ingeven van uw TFTP server. Indien u gebruikt maakt van een windows 2003 server, dan vind je dit terug onder ‘Scope Options’ - ‘Configure Options’ - ‘General tab’. Selecteer hier de optie 066 met als ‘Boot Server Host Name’ het IP-adres.
Vervolledig de upgrade

Plaat alle bestanden met het geextracteerde SIP bestanden in de juist folder op de TFT server, en herstart de telefoon.
Als alles goed gaat, zal de telefoon nu volgende zaken ontvangen van de DHCP server:

IP-adres
Subnet
Gateway
DNS Server
TFT Server

Na dit zal hij de nieuwe SIP image en configuratiebestanden laden.

Nogmaals de telefoon herstarten, en de display zou er nu enigzins anders moeten uitzien. Bijvoorbeeld:
Naast het cisco log: 'cisco systems Inc Inc © 2000-2006’
Naast het lijnnummer zie je bv staan SIP
Er is geen ‘Home’ knopje meer op de dispaly
Meer voorbeelden en uitleg: www.3cx.com/sip-phones/cisco-7940.html

Reset the 7940 & 7960 IP Phones (Factory Default)
To perform a factory reset if the password is set:

 1. Unplug/plug the power cable from the phone
 2. Immediately press and hold # and while the Headset, Mute, and Speaker buttons begin to flash in sequence, release #.
 3. Press 123456789*0# within 60 seconds after the Headset, Mute, and Speaker buttons begin to flash.
 4. If you enter this key sequence correctly, the phone displays this prompt: Keep network cfg? 1 = yes 2 =

Reload a 7940 or 7960 IP Phones
If you just want to restart the phone (without a power disconnection):

 1. Push *, 6 and the settingsbutton at the same time (so 3 buttons in total)

Logo on Cisco phone
Above, you’ve seen that you can link a logo on each phone. This logo must be located on a webserver that’s accessible from the phone (during boot).

The logo must be a windows bitmap. 256 colors, greyscale and 90x56 pixels in size.
In gimp, you can simple go to

 1. image > mode > greyscale (change greyscale)
 2. image > scale (change it to 90x56)
 3. File > save as (choose xxxx.bmp)

Cisco Phone tftpboot
In tftpboot (console server)
For each phone, you’ll need to have a file SIP012345678910.cnf, where 012345678910 represent the mac-address of your phone.
Below, you can find an example of one of my config files:

more SIP00115C93AFD1.cnf

# SIP Spare configuration
# --------------------------
phone_label: "...Demo..."
phone_prompt: "Tel Demo"
phone_password: "demo"
user_info: none
logo_url: "http://192.168.0.20/_asterisk/demo.bmp"
directory_url: "http://192.168.0.20/_asterisk/directory.xml"
image_version: P0S3-8-12-00
nat_enable: "1"

# Line 1
# ------
line1_name: 208
line1_authname: "208"
line1_password: "sip"
line1_displayname: "208"
# Line 2
# ------
line2_name: ""
line2_authname: ""
line2_password: ""
line2_displayname: ""

Some explanation?
The logo_url: an image in the folder /var/www/_asterisk that will be shown on your phone. Be sure to add the proper IP of your server
Directory_url: This is a xml file in the folder /var/www/_asterisk with fe a phone directory.
In this file, you’ll need to put something like:

<CiscoIPPhoneDirectory>
<Title>Phonebook</Title>
<Prompt>Who you want to call?</Prompt>
<DirectoryEntry>
 <Name>Phone 1</Name>
 <Telephone>202</Telephone>
 </DirectoryEntry>
 <DirectoryEntry>
 <Name>Phone 2</Name>
 <Telephone>203</Telephone>
 </DirectoryEntry>
 </CiscoIPPhoneDirectory>
 
 nat_enabel: "1"

WIthout this string, your phone (at least my phones) won’t register in asterisk. Took me a very long time to figure this one out.

line1_authname: the extension in your asterisk configuration
line1_password: the password in your asterisk configuration

Firmware 79xx
De firmware kan je hier downloaden. Deze unzip je vervolgens volledig in de map /tftpboot.
Het bestandje OS79XX.TXT zegt aan de telefoon welke firmware de telefoon moet downloaden.In ons geval is dit P0S3-8-12-00. Ik had problemen met een telefoon die dit niet oppikte, en heb dan een xml bestandje (XMLDefault.cnf.xml) toegevoegd met volgende settings:

 <Default>
 <loadInformation>P0S3-8-12-00</loadInformation>

Dit is de volgorde van upgrade

 1. Connecteer de telefoon
 2. TFTP downloadt OS79XX.TXT / XMLDefault.cnf.xml
 3. TFTP downloadt vervolgens P003-08-12-00.bin
 4. Mute ledje brand
 5. Alle drie de lichtje branden
 6. De telefoon herstart

Als alles goed is, dan zou de telefoon nu opgestart moeten zijn met de laatste firmware.

Standaardinstellingen terugzetten

 1. Disconnecteer de telefoon
 2. Hou de knop ‘#’ ingedrukt
 3. Connecteer de telefoon
 4. Wacht tot de leds allemaal gedaan hebben met flikkeren
 5. De boodschap “Reset sequence detected” wordt getoond.
 6. Druk vervolgens ‘1,2,3,4,5,6,7,8,9,*,0,#’ achter elkaar in.
 7. Nu kan je kiezen of je deze settings wil bijhouden of niet. Kies 2 voor nee

Configuraties
Volgende 3 cnf bestandjes bepalen hoe je telefoon zichzelf configureert en gedraagt.

SIPDefault.cnf

Dit bestandje is algemeen voor alle telefoons.

Proxy server address should probably be more accuratly be called

the SIP server

proxy1_address: x.x.x.x

proxy_register tell it to connect to the SIP server (why would you

want to set this to 0?!

proxy_register: 1sntp_server: "pool.ntp.org"
sntp_mode: unicast
time_zone: GMT
dst_offset: 1
dst_start_month: March
dst_start_day_of_week: Sun
dst_start_week_of_month: 8
dst_start_time: 01
dst_stop_month: Oct
dst_stop_day_of_week: Sun
dst_stop_week_of_month: 8
dst_stop_time: 02
dst_auto_adjust: 1
time_format_24hr: 1
date_format : D/M/Y# The directory_url contains a URL to the directory XML file
directory_url: "http://www.example.com/directory.xml"messages_uri: "8500"
SIP001122334455.cnf
Deze configuratie is speficiek per telefoon.
line1_name: line1
line1_authname: "line1"
line1_password: "supersecret"
line1_displayname: "Caller ID"
line1_shortname: "BUTTONLABEL"
logourl: "http://www.example.com/phone.bmp
directory.xml
Dit is een telefoonboek voor elke telefoon.

Phone book
Prompt text.
http://www.example.com/phonebook.pl

search
searchDirectory Who you gonna call? Tom 6905 Dick 6906

Factory reset:

Press # during boot, followed by 123456789*0#