Discourse on Docker

Om Discourse degelijk te laten werken, zijn volgende stappen nodig:

 • mkdir /var/docker_discourse (of noem deze folder zoals jij wenst)

 • cd /var/docker_discourse

 • git clone https://github.com/discourse/discourse_docker.git

 • vim /var/docker_discourse/containers/app.yaml (wijzig eventueel deze bestandsnaam naar you wensen)

 • Controleer/wijzig volgende zaken naar jouw omgeving:
  “11112:80” # http van buitenaf op 11112
  "11113:443" # https van buitenaf 11113
  DISCOURSE_HOSTNAME: EXAM.oniria.be # jouw hostname van buitenaf
  DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: ‘EXAM@telenet.be’ # Standaard email adres
  DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: uit.telenet.be # SMTP server van je provider
  DISCOURSE_SMTP_PORT: 587 # SMTP Poort van je provider
  DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: EXAM@telenet.be # Je standaard login mail van je provider
  DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: UWWACHTWOORD # Je standaard mail wachtwoord van je provider

 • /var/docker/launcher rebuild ariel

En als alles goed is, zou nu je discourse moeten draaien.

Meer info: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-discourse-on-ubuntu-16-04

Mails komen niet toe?

Om de mails correct te aten lopen, had telenet een eigen adres als afzender nodig, en niet je eigen domein. Dit kan je corrigeren door:

./launcher enter ariel
rails r “SiteSetting.notification_email = ‘oniria@telenet.be’”