Docker; backup

Klein scriptje die de container stopt, backupt, start, en wegschrijft.

docker stop elsa
docker commit -p 775f791821b8 backup_elsa 
docker start elsa
docker save -o /backups/backup_elsa.tar backup_elsa
docker system prune

Let wel, dit maak een backupje lokaal op de machine. Dus best om dit ergens remote weg te schrijven.

Meer info:

https://bobcares.com/blog/docker-backup/