Docker; Databaseserver

Template:

docker run -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=YYY -e MYSQL_USER=XXX -e MYSQL_PASSWORD=ZZZ -e MYSQL_DATABASE=DDB -v LLC:/var/lib/mysql --net NETT --ip IPP --restart unless-stopped --name NM -d mariadb

YYY= Your SQL Root Password
XXX= Your SQL User
ZZZ= Your SQL Password for XXX
DDB= DatabaseName
LLC= Path for database (fe /var/docker/mydatabase)
NETT= Name of VLAN
IPP= Your IP-adres
NM= Name of your container instance

Following is an example for a databaseserver with the name baloo

docker run -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=MijnPasje -e MYSQL_USER=ikke -e MYSQL_PASSWORD=PasjeIkke -e MYSQL_DATABASE=baloo -v /var/docker/baloo:/var/lib/mysql --net DMZContainers --ip 192.168.0.2 --restart unless-stopped --name baloo -d mariadb