Docker; Freepbx

Hoe freepbx (asterisk) installeren onder docker? FreePBX is een telefooncentrale voor IP-telefoons…

Toen ik updates/modules probeerde te installeren, krijgen ik een probleem dat de GPG niet kon gevalideerd worden.
“integrity failed, GPG Verify File check failed”. Dit was op te lossen door:

fwconsole ma refreshsignatures

Toen ik de freepbx upgrade naar de laatste versie, kreeg ik een error bij de GUI. Een error 500. Dit komt door de a2enmode. Dit was op te lossen door:

a2enmod rewrite
service apache2 restart