Docker; timezone

Kan al es gebeuren dat de tijdzone in een docker container niet correct staat. Sommige applicaties (bv cacti) vallen terug op het bestandje ‘etc/timezone’ voor hun tijdinstellingen.

Om dit op te vangen, volstaat het om volgende te draaien (in de container).

echo Europe/Brussels >/etc/timezone &&
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Brussels /etc/localtime &&
dpkg-reconfigure -f noninteractive tzdata