ESXi VM

ESXi is een prachtige manier om virtuele servers te maken op 1 (of meerdere) hardware server. ESXi is de basis, hierin bepaal je hoeveel geheugen, cpu, diskruimte… je toekent aan elke virtuele server. Hieronder spreken we straks telkens van VM, wat staat voor een virtuele machine…

Installatie van VM-tools op VM
Om de VM beter te laten interacteren met de ESXI, installeer je best VM-tools op de VM. Dit verbetert je direct interactie (bv scherm, muis…) via de console, maar laat je ook toe om ESXi de server proper te laten afsluiten als je ESXi afsluit.

apt-get install open-vm-tools

Toevoegen harde schijf
Start met nieuwe schijfruimte toe te voegen aan de VM, en log vervolgens in op de VM met ssh.
Maak een partitie, formateer en link de nieuwe schijf:

fdisk
n
p
w
mkfs /dev/sdb1 (indien sdb het nieuwe deel is)
mkdir /mnt/GewensteFolder
mount / dev/sdb1 /mnt/GewensteFolder
vi /etc/fstab
/dev/sdb1 /mnt/GewenstFolder ext4 defaults 1 1

Uitbreiden van de schijfruimte
Installeer de Logische volume manager software

apt-get install system-config-lvm