Freepbx & cisco 7912

De telefoon registreert zichzelf niet in de centrale?
Wat ik merkte via een tcpdump is dat 5060 niet bereikbaar is?

tcpdump -n host 192.168.111.79 -i eth0 -vvv
12:47:23.207998 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 4092, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 576)
192.168.33.25 > 192.168.111.79: ICMP 192.168.33.25 udp port 5060 unreachable, length 556

Waar 192.168.111.79 het IP-adres is van de telefoon…
Draai dit op de pbx server (asterisk, freepbx…).

Om dit op te lossen, kan je volgende stappen doen:

  1. Open de GUI van freepbx

  2. Ga naar ‘settings’, ‘Asterisk SIP setting’

  3. Chan-SIP settings

  4. Zet de BIND-PORT op 5060 ipv 5061.