Gebruik gezond boeren verstand

Schuil je niet achter excuses om iets niet te doen omwille van welke reden dan ook.
Zorg ervoor dat je weet wat je wil, en meer nog, wat je gaat doen.
Weet je iets niet?
Wees niet beschaamd, geef het toe.
En zoek achter een oplossing.