Herstart Switchpoort ahv script

Ahv van een klein scriptje, kan je een poort zaken laten doen, zonder dat je zelf moet inloggen, kennis hebben van de switch ed.

Eerste even zorgen dat expect geinstalleerd is:

apt install expect

Om telnet te gebruiken:

restartSwitchPoort6.exp

#!/usr/bin/expect -f
set timeout 120
spawn telnet 192.168.1.1 (IP adres van Switch)
expect “?ser:
send “USR\r” (gebruikersnaam)
expect “?assword:
send “PWD\r” (wachtwoord
sleep 1
send “enable\r”
sleep 1
send “config\r”
sleep 1
send “interface gigabitEthernet 1/0/6\r”
sleep 1
send “power inline supply disable\r”
sleep 10
send “power inline supply enable\r”
send “exit\r”
send “exit\r”
send “exit\r”
send “exit\r”
expect eof

idem, maar met ssh:

restartSwitchPoort6.exp

#!/usr/bin/expect -f
set timeout 120
spawn ssh -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1 -oHostKeyAlgorithms=+ssh-dss -c aes256-cbc USR@192.168.1.1 (IP adres van Switch)
expect “?assword:
send “PWD\r” (wachtwoord
sleep 1
send “enable\r”
sleep 1
send “config\r”
sleep 1
send “interface gigabitEthernet 1/0/6\r”
sleep 1
send “power inline supply disable\r”
sleep 10
send “power inline supply enable\r”
send “exit\r”
send “exit\r”
send “exit\r”
send “exit\r”
expect eof