Java Cursus

Code Description
// Commentaar
“” Dubbele quots gebruiken
String Tekst (!) input van keyboard.
Getallen zijn ook letters !!!
int cijfers (niks na de komma)
double Cijvers (na de komma)
char 1 character, \ is geen character (bv \n, \t, "…) !!!
boolean TRUE of FALSE
switch Enkel als waarde gekend zijn (= niet <>)
case x
break
case y
break
if () {}
else if () {}
<, >, <=, >=, == groter, kleiner, gelijk…
!= niet gelijk aan
|| OR
@@ AND
while
do while
Herhalen zolang het waar is
for herhalen x-keer
for (int i = 0; i <3, i++)
start , 3x, 1 bijtellen (i = i +1)


Strings (printf)
%s Tekst
%d Nummers
%f Nummers na de komma
%d + %d = %d getal 1 en getal 2 = som X
%1$d + %3$d = %2$d getal 1 en getal 2 = som $

Freeware software te gebruiken voor java programmatie?

ECLIPS

Onder Eclips > New Project > New Class

Automatisch vervolledigen?

CTRL + SPATIE

Class

  • Uniek, “kamer”, ~ bestandsnaam
  • Beginnen met een hoofdletter
  • Best altijd 1 main (bestand, file…)

Package

  • Uniek, ~folder
  • Beginnend met een domein? bv be.oniria.voorbeeld

Varia

  • \SRC zijn leesbare bestanden
  • \BIN zijn java files, gecomipeerd (komend uit SRC)
  • JRE = JAVA Runtime Enviroment
  • JDK = Java Development Kit (standard met JRE)