Linux: Alias

Om aliassen te gebruiken, kan je volgende regels toevoegen in /etc/bash.bashrc. Vervolgens even uit-/inloggen, en je zou de commando’s moeten kunnen gebruiken.

viewdisk=“sudo df -h”