Linux: Firewall

Toevoegen van een service:

ufw enable service

(bv ufw enable http)

Controleren van de status

ufw status