Linux: Mails versturen

Zorg ervoor dat de mailprovider (bv telenet) je hostname kan resolven. Daarvoor is het belangrijk dat je een FQDN gebruikt die gekend is op internet.

Controleer de FQDN:

vi /etc/hosts
127.0.1.1 monitare.oniria.be monitare

Installeer mail commado en postfix

apt-get install mailutils
apt-get install postfix

Wijzig relayhost

vi /etc/postfix/mail.cf
relayhost = uit.telenet.be:25
inet_protocols = ipv4 #ipv6 gaf soms timeouts bij telenet

Wijzig mailname

vi /etc/mailname
corius.oniria.be