MS Backups met XCOPY

Backups moeten niet altijd zo moeilijk zijn. Velen willen mooie grafische zaken, maar nog meer hebben geen backup.

Dus misschien best dat we ons concentreren op het doel?

Persoonlijk map ik altijd mijn externe harde schijven als een lokale schijf. Zo krijg je het fenomeen dat als je naar de Z: schijf gaat, je eigenlijk op je server, NAS, 2de computer uitkomt. En zo denkt/ziet windows die harde schijf als iets lokaal.

Met volgend klein scriptjes kan je dan makkelijk backups lanceren van je data…

Dit maakt een compleet nieuwe backup van zodra je de zaak start:

IF NOT EXIST Z:\MijnBackups\* goto STOPHIER
md Z:\MijnBackups\%date:~0,3%
echo %date% >> Z:\MijnBackups\Backup-%date:~0,3%.log
xcopy "c:\Documents and Settings\Ikke\My Documents" Z:\MijnBackups\%date:~0,3%\*.* /H /Y /D /E >> Z:\MijnBackups\Backup-%date:~0,3%.log
xcopy "c:\JouwFolder\Mail\*.*" Z:\MijnBackups\%date:~0,3%\Mail\ /H /Y /D /E >> Z:\MijnBackups\Backup-%date:~0,3%.log
:STOPHIER

En dit synchroniseert (overschrijft) telkens de backup

IF NOT EXIST Z:\MijnBackups\* goto STOPHIER
md Z:\MijnBackups
xcopy "c:\Documents and Settings\Ikke\My Documents" Z:\MijnBackups\*.* /C /H /Y /D /E >> Z:\MijnBackups\Backup.log
md Z:\MijnBackups\Mail
xcopy "c:\JouwFolder\Mail\*.*" Z:\MijnBackups\Mail\ /C /H /Y /D /E >> Z:\MijnBackups\Backup.log
:STOPHIER