Numlock altijd aan?

Windows 8

Zorgt ervoor dat de numlock aan staat bij het opstarten:

  1. Open de register-editor
  2. Browse naar HKEY_USERS.DEFAULT\Control Panel\Keyboard
  3. Verander de waarde van InitialKeyboardIndicators naar 2