OCSinventory

OCSInventory is een tooltje die je kan gebruiken om een inventaris te (laten) maken van al je computers (servers, desktops, telefoons…). Dit op dagelijkse frequentie.

Enkele links om te helpen:

Server :

Agents :

Tools :

Plugins :


Een vluggen manier om de client te installeren op een linux server?