OpenHAB: Bosch Home Connect

Bosch heeft een applicatie met de naam Homeconnect. Deze verbindt vele huisapparaten met elkaar. Bijvoorbeeld onze vaatwasmachine.

De setup van dit is nogal wat omslachtig.
Zo moet je bv je apparaten trusten ahv een script en de developperswebsite.

Het gebeurt soms dat de trust key verdwijnt. Best dat je dit even checkt na bv een herstart van de server.

Indien de trust key verdwijnt, dan moeten volgende stappen gevolgt worden:

  1. Draai het scriptje homeconnect.sh op de server

  2. In het resultaat van bovenstaand scriptje krijg je een link te zien om te valideren.
    Kopieer en plak deze link in een webbrowser. Je moet vervolgens hier inloggen met de developpers login (niet de homeconnect login !). En vervolgens accepteren dat openhab toegang heeft tot deze machine.

  3. Vervolgens kopieer je de devicecode uit het resultaat van bovenstaand scriptje, en wijzig je de device_code in het script homeconnect2.sh

  4. Je draait het scriptje homeconnect2.sh, en kopieert de verkegen trust-code.

  5. De trust-code kopieer je in de PaperUI van OH, onder thing (binding van homeconnect).