OpenHAB en Poortdetectie

Voor de pushcontact voor de poort:

items

Switch Sch_Poort “Poort” (vent) {knx=“000000000”, autoupdate=“false”}

sitemap

Switch item=Sch_Poort mappings=[ON=“Trigger”]

sitemap (met detectie)

Switch item=Sch_Poort mappings=[ON=“Openen”] icon=“garagedoor-closed” visibility=[Sch_Poort_Status== OFF]
Switch item=Sch_Poort mappings=[ON=“Dicht”] icon=“garagedoor-open” visibility=[Sch_Poort_Status!== OFF]