OpenHAB oplossing voor Ophaalkalender Vuilnis

Het zou leuk zijn mocht je wekelijks gewoon ergens een up to date icoontje zien staan van welk vuilnis je moet buitenzetten, niet? En natuurlijk ook of het op de gewone dag is, of bv na een feestdag…

Iets simpels, zoiets als:
[center]20-05-2020 10-35-49[/center]

Via de website ophaalkalender.be kan je aan de hand van je postcode en straat de agenda voor jouw straat bekijken. Deze agenda kan je exporteren en importeren in bv een Google Calender.
Nota: Jammer genoeg lukt ‘linken’ niet, daar deze afspraken zich dan niet in jouw agend bevinden.

Vervolgens kan je je google calendar importeren in openHAB, en met nog wat goochel truckjes kan je dan simpel een ander icoontje tonen. Simpel hé… Hieronder het scriptje die checkt welk icoontje hij naar voren moet schuiven.

Rule:

rule "Agenda update"
when
  Item CalendarTimeStart1 changed or
  Time cron "0 33 8 * * ?"
then
  if ( CalendarName1.state=="P-K") {
      ophaalkalenderImage.postUpdate("http://publicsite/static/icons/afval_RePmPa.png")
      }
  else {
      ophaalkalenderImage.postUpdate("http://publicsite/static/icons/afval_Re.png")
      }
Schema

En tot slot een schema van mijn setup: