Proxmox: CLI toegang

Linux werkt voornamelijk via CLI. De reden hiervoor is dat er minder ‘overhead’ is van grafische toeters en bellen. Om in deze CLI te geraken, moet je eigenlijk een SSH-connectie opzetten naar deze server. Dit kan je doen met programma’s zoals SecureCRT, PUTTY (gratis)…
Maar als je Proxmox gebruikt, is een makkelijkere en sneller manier om hier te geraken.

  1. Open een websessie naar je Proxmox Server
    http://…

  2. Ga vervolgens naar de juiste virtuele machine (of proxmox zelf)
    Datacenter > proxmox > VirtueleServerA

  3. Kies in het ‘middenste’ menu voor ‘>_ Console’

Enig nadeeltje is dat copy/paste niet altijd correct reageert, hangt af van je browser.