Proxmox; Netwerkinstellingen

Hierbij de instellingen van mijn netwerkinstellingen onder proxmox (/etc/network/interfaces).
Dit omvat verschillende VLAN’s die verbonden zijn via een trunk op een switch:

auto lo
iface lo inet loopback

auto enp3s0f0
iface enp3s0f0 inet manual

auto enp3s0f1
iface enp3s0f1 inet manual

auto enp4s0f0
iface enp4s0f0 inet manual

auto enp4s0f1
iface enp4s0f1 inet manual

auto vmbr666
iface vmbr666 inet static
  bridge_ports enp3s0f0.666
  bridge_stp off
  bridge_fd 0
  bridge_vlan_aware yes

auto vmbr777
iface vmbr777 inet static
  address 192.168.1.1
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.2
  bridge_ports enp3s0f0.777
  bridge_stp off
  bridge_fd 0
  bridge_vlan_aware yes

auto vmbr888
iface vmbr888 inet static
  bridge_ports enp3s0f0.888
  bridge_stp off
  bridge_fd 0
  bridge_vlan_aware yes

auto vmbr999
iface vmbr999 inet static
  bridge_ports enp3s0f0.999
  bridge_stp off
  bridge_fd 0
  bridge_vlan_aware yes