Raspberry PI 4 POE

Bij een POE voeding voor de raspberry PI, gebeurd het soms dat de ventilator van de voeding heel veel lawaai maakt. Dit komt dat er een extra controle van temperatuur is, en deze de ventilator stuurt. Je kan deze waarden aanpassen, wel opletten dat je de processor natuurlijk nu oververhit…
Controleer de temperatuur met:

/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
temp=73.0’C

Wijzig deze waarden door volgende regels (toe te voegen) in config.txt

vim /boot/config.txt
dtoverlay=rpi-poe
dtparam=poe_fan_temp0=80000,poe_fan_temp0_hyst=5000
dtparam=poe_fan_temp1=80000,poe_fan_temp1_hyst=5000
dtparam=poe_fan_temp2=80000,poe_fan_temp2_hyst=5000
dtparam=poe_fan_temp3=80000,poe_fan_temp3_hyst=5000

De 80000 is de temperatuur, in dit geval bv 80°C.