Script: Backup alle databasen

Indien je all db’s (databasen) wil backuppen op je server, kan je dit doen dmv volgend script. Het handige hieraan is dat je je niks moet aantrekken van de naam van de database(n).

backup_db.sh

#!/bin/bash

USER=“USERNAME”
PASSWORD=“PASSWORD”
OUTPUT="/backup"

databases=mysql --user=$USER --password=$PASSWORD -e "SHOW DATABASES;" | tr -d "| " | grep -v Database

for db in $databases; do
if [[ “$db” != “information_schema” ]] && [[ “$db” != “performance_schema” ]] && [[ “$db” != “mysql” ]] && [[ “$db” != _* ]] ; then
echo “Dumping database: $db”
mysqldump --user=$USER --password=$PASSWORD --databases $db > $OUTPUT/$db.sql
fi
done

Wijzig hier de regels met USER/PASSWORD/OUTPUT naar believen…