Script voor csv naar text?

Import verschillende lijnen/kolomen

Met volgend scriptje lees je de verschillende tabellen uit in een csv bestandje, en kan je deze gebruiken in een scriptje. Bv onderstaand was om een hele lijst hosts toe te voegen in cacti.

#!/bin/bash
listfile="file.txt"
while read f2 f1
do
php cli/add_device.php --description=$f1 --ip=$f2 --community=public --template=4 --disable=1;
done < $listfile