Server boot niet door disk problemen?

Volgende stappen kunnen geprobeerd worden om de disken (softwarematig) te repareren…

•	Boot with rescue-boot-cd 
    =global linux recovery tool

•	pvscan

•	vgscan

•	lvscan
    You see the mounted disks (ABC/XYZ)

•	fschk -l /dev/ABC/XYZ
    repeat this for all disks