Server koppelen als extra lokale schijf (fstab)

Wens je onder linux automatisch een server aan te koppelen als een ‘lokale harde schijf’?
Doe dan volgende zaken:

Koppeling via Samba (bv windows share)

Maak de juiste lokale folders aan die later zullen gebruikt worden als koppeling:

mkdir /mnt/SRV1

Installeer wat extra software om correct te linken:

sudo apt -y install smbclient
sudo apt -y install nfs-common
sudo apt -y install cifs-utils

Maak een bestandje met je login gegevens:
vi /home/USER/.smbcredentials

USERNAME=USER
PASSWORD=YOURPASSWORD

Voeg volgende regel toe aan fstab

//SRV1/Data 			/mnt/SRV1 		cifs 		credentials=/home/USER/.smbcredentials,rw,user,_netdev,uid=1000,gid=1000 	0 	0

Maak de koppeling manueel, of reboot de machine:

sudo mount -a


Koppeling via NFS (bv linux server)

Maak de juiste lokale folders aan die later zullen gebruikt worden als koppeling:

mkdir /mnt/SRV2

Installeer wat extra software om correct te linken:

sudo apt -y install sshfs

Kopieer je ssh keyg:

ssh-copy-id root@SRV2

Voeg volgende regels toe aan fstab

root@SRV2:/SUBFOLDERS/ /mnt/SRV2 	fuse.sshfs 	_netdev,user,idmap=user,transform_symlinks,identityfile=/root/.ssh/id_rsa,allow_other,default_permissions,uid=1000,gid=1000 0 0

Maak de koppeling manueel, of reboot de machine:

sudo mount -a

Voor samba & nextcloud, gebruik volgend:

//SRV/Afbeeldingen /mnt/Afbeeldingen cifs vers=3.0,credentials=/etc/samba/YourFile,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,_netdev,uid=www-data,gid=www-data,nofail 0 0
//SRV/Videos /mnt/Videos cifs vers=3.0,credentials=/etc/samba/YourFile,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,_netdev,uid=www-data,gid=www-data,nofail 0 0
//SRV/Films /mnt/Films cifs vers=3.0,credentials=/etc/samba/YourFile,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,_netdev,uid=www-data,gid=www-data,nofail 0 0
//SRV/TVSeries /mnt/TVSeries cifs vers=3.0,credentials=/etc/samba/YourFile,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,_netdev,uid=www-data,gid=www-data,nofail 0 0
//SRV/Muziek /mnt/Muziek cifs vers=3.0,credentials=/etc/samba/YourFile,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,_netdev,uid=www-data,gid=www-data,nofail 0 0
//SRV/Documenten /mnt/Documenten cifs vers=3.0,credentials=/etc/samba/YourFile,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,_netdev,uid=www-data,gid=www-data,nofail 0 0
//SRV/USER /mnt/USER cifs vers=3.0,credentials=/etc/samba/YourFile,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,_netdev,uid=USER,gid=www-data,nofail 0 0