Waterput ahv druksensor

De waterput wordt gemeten ahv een druksensor.
Deze sensor begint zich onderaan de waterput, en dmv een 20m lange kabel is hij verbonden aan een zwave module, die op zijn beurt draadloos is verbonden met de domoticaserver.

De onderdelen:

Het schema: Let op het weerstandje van 100 Ohm !!!

De visualisatie (een van de):

Scriptje:
Idee is om volgend formule te verwezenlijken:

Level = ( (current - min) / ( max – min) ) x 100

In OpenHAB wordt dit dan:

rule "Waterniveau Waterput"
when
  Item Sch_Waterput_Meter3 changed
then
  val Number WellMinI = 0.35    // Waarde van Sch_Waterput_Meter3 bij lege put
  val Number WellMaxI = 0.77    // Waarde van Sch_Waterput_Meter3 bij volle put
  WaterputPercentage.postUpdate ((((Sch_Waterput_Meter3.state as Number) - WellMinI ) / ( WellMaxI - WellMinI )) * 100)

end