Wie is slim?

Zich dom houden brengt vaak verder dan zich slim tonen.

Guido Gezelle