Z-Wave Stick GEN5

Deze USB-stick trok mijn aandacht voor zijn ‘koppeling’ van toestellen. Het leuke eraan is dat je de USB-stick verwijderd uit de computer, en vervolgens naar het toestel kan lopen (bv een sensor op je hekken aan de straat), de koppeling kan maken, en nadien deze in je server stoppen. Zodoende kan je dus zonder al te veel problemen deze koppelingen maken…

Algemeen

 1. Fabrikant Aeon

 2. Model USB Z-Wave Stick GEN5

 3. Functies Gateway op usb
  Ingebouwde batterij

 4. Handleiding
  AeonUSBstickGEN5.pdf (268.2 KB)

 5. Pro’s Makkelijke te koppelen
  Eenvoudig in gebruik (config usbpoort)

 6. Contra’s Je kan niks koppelen terwijl de stick is aangesloten
  Geen software voor zaken te testen/analyseren

Wijziging USB-poort
Wat wel een probleem kan zijn, is dat wanneer je vlug de usb-stick terug in de computer stopt, deze soms een ander adres krijgt. Waardoor bv openhab problemen krijgt. Je kan met volgende commando kijken of je USB-stick gezien wordt door je besturingssysteem (linux):

Proxmox (KVM)

Controleer de juiste poort parameters. Hier in ons voorbeel is dit 3-9 en (Bus 3, Poort 9) en 3-4.1 (Bus 3, Poort 4, Poort 1).

lsusb -t
/: Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 5000M
/: Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 480M
/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 5000M
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/14p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
|__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
|__ Port 2: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=gspca_zc3xx, 12M
|__ Port 4: Dev 5, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
|__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Communications, Driver=cdc_acm, 12M
|__ Port 1: Dev 6, If 1, Class=CDC Data, Driver=cdc_acm, 12M
|__ Port 9: Dev 4, If 1, Class=CDC Data, Driver=cdc_acm, 12M
|__ Port 9: Dev 4, If 0, Class=Communications, Driver=cdc_acm, 12M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/2p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/8p, 480M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/2p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/6p, 480M

Ken nu deze poorten toe als usb poorten (usb3 en usb4) voor de virtuele host (in ons geval 1123)

qm set 1123 -usb3 host=3-9
qm set 1123 -usb4 host=3-4.1

Controleer nu of deze poorten ook daadwerkelijk zijn toegekend

cat /etc/pve/nodes/proxmoxus/qemu-server/1123 .conf

WMWARE
Op de VMWare machine inloggen met ssh:

lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 002 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.

Hier zie je nu het Sigma Design device staan. ik weet ook niet juist waarom, maar dit is de wijze waarop WMWare het toestel benoemt.

Op je virtuele machine / openhabserver kan je dezelfde oefening maken:

lsusb
Bus 002 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.

De volgende stap is om te kijken welke poort deze toegekend kreeg. Meestal zal dit iets in de stijl van ttyACMx zijn. De vlugste manier is gewoon even dit bestandje opvragen:

ls -l /dev/ttyACM*
/dev/ttyACM0

Openhab1
Indien deze poort gewijzigd is tov de vorige keer, of gewoon nog niet bestond, dan moet je dit wijzigen in hetconfiguratiebestandje.

vi /etc/openhab/configuration/openhab.cfg
zwave:port= /dev/ttyACM0

Nog even openhab herstarten, en dit zou klaar moeten zijn…

service openhab restart

Met de software Zensys Zwave PC Controller 5 kan je ‘dode’ nodes van je zwave stick verwijderen. Of backups nemen, of …