Zoneminder beelden in Openhab

Voor de videobewaking gebruik ik voornamelijk IP-camera’s, dit in combinatie met een centrale videosysteem.

Doch de vele tools links en rechts maken het er voor mij en mijn gezinsleden niet makkelijker op om alles te gebruiken. Daarom zou het heel handig zijn mochten de camera beelden ook direct te bekijken zijn via openhab.

Een van de grootste problemen was dat openhab werkt op java basis, en dat dit in samenwerking met videoformaten niet altijd een geslaagd huwelijk is. Daarom koos ik voor de vlugste oplossing, namelijk een snapshot van de camerabeelden, die dan elke second gerefreshed worden. Zo heb je toch een mooi, duidelijk, en up-to-date beeld van wat er gebeurd voor je cameralens.

Ikzelf maak gebruik van zoneminder. Dit laat me toe om alles centraal te beheren, en daardoor moet ik ook niet elke camera afzonderlijk toegankelijk maken vanop internet (en ook binnenhuis).

Sitemap

Group item=IPcam3 icon="video" {
   Image url="http://ZONEMINDERIP':PORT'/zm/cgi-bin/zms?mode=single&monitor=3&scale=100&user=USERNAME&pass=PASSWORD" refresh=1000
   Switch item=zmMonitor3_Enabled
   Switch item=zmMonitor3_ForceAlarm
   Text item=zmMonitor3_Alarm
   Switch item=zmMonitor3_Recording
   Switch item=zmServer_Online
   Text item=zmServer_CpuLoad
   Text item=zmServer_DiskUsage
   }